1 COLLECTE,
15 GOEDE DOELEN!

Hieronder stellen wij onze goede doelen aan u voor. Alle deelnemende fondsen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Het zijn fondsen op het gebied van gezondheid of maatschappelijk welzijn. Met de opbrengst van de collecte worden activiteiten van de fondsen ondersteund zoals wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes of maatschappelijke activiteiten.

In september 2024 organiseren we weer een nieuwe GDW Berghem. Sponsor of vrijwilliger worden? Mail ons

Vragen?
Sponsor of vrijwilliger worden?

Neem contact met ons op:

Postadres

GDW Berghem
Knopkruid 10
5351 KP Berghem

06-13495969

KvK: 83321268
RSIN: 862828375

info@goededoelenweekberghem.nl

IBAN: NL86 RABO 0371 0126 43

In september 2024 organiseren we weer een nieuwe GDW Berghem. Sponsor of vrijwilliger worden? Mail ons

Belangrijke documenten

Beleidsplan

Hier kunt u ons beleidsplan downloaden. Daarin vindt u onder andere informatie over onze doelstellingen en de wijze waarop wij die hopen te bereiken.

Statuten

Hier vindt u onze statuten, zoals opgemaakt door de notaris bij onze oprichting op 5 juli 2021.

Reglement

Hier kunt u ons reglement downloaden. Daarin vindt u informatie over de manier waarop we onze werkzaamheden vormgeven en verantwoorden.

Jaarverslag

Hier vindt u het financieel jaarverslag over 2023, zoals gecontroleerd door de kascommisie. Daarin een overzicht van onze inkomsten en uitgaven rondom de GDW 2023.