1 COLLECTE,
15 GOEDE DOELEN!

Hieronder stellen wij onze goede doelen aan u voor. Alle deelnemende fondsen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Het zijn fondsen op het gebied van gezondheid of maatschappelijk welzijn. Met de opbrengst van de collecte worden activiteiten van de fondsen ondersteund zoals wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes of maatschappelijke activiteiten.

In september 2024 organiseren we weer een nieuwe GDW Berghem. Sponsor of vrijwilliger worden? Mail ons

452Veelgestelde vragen

Wat is Goede Doelen Week Berghem?

Het is een initiatief van lokale vrijwilligers van landelijke goede doelen en de plaatselijke stichting de Zonnebloem Berghem. Deze hebben zich verenigd in een stichting. Ze collecteren gezamenlijk tijdens de Goede Doelen Week Berghem.

Wanneer is de Goede Doelen Week 2024 in Berghem?

De Goede Doelen Week Berghem wordt gehouden van 4 tot en met 15 september 2024.

Hoe werkt de gezamenlijke collecte?

 • Onze collectanten bezorgen in het begin van de collecteweek huis aan huis een envelop met een brief en een invullijst.
 • De deelnemende goede doelen zijn aangegeven op het invulformulier in de collecte envelop. Ze staan ook op onze website met een link naar de website van elk goed doel.
 • In de brief wordt uitgelegd hoe de inwoners een financiële bijdrage kunnen geven. Dit kan door gebruik te maken van het invulformulier en de collecte envelop, een QR-code of het bedrag rechtstreeks overmaken naar onze bankrekening.
 • In de daarop volgende week wordt de envelop bij u thuis opgehaald. Wanneer u niet thuis bent als de collectant de envelop komt ophalen kunt u deze naar één van de drie inzamelpunten in Berghem brengen.

Hoe kunt u het invulformulier en de envelop gebruiken?

 • Op het invulformulier staan alle deelnemende fondsen vermeld, gevolgd door een invulvakje. In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u wilt doneren aan het betreffende fonds. U kunt ook een algemene bijdrage geven, die wij naar rato verdelen over de fondsen.
 • Het invulformulier doet u samen met het totale schenkingsbedrag in contant geld in de envelop.
 • De envelop met het invulformulier en eventueel contant geld wordt in de 2e week van de Goede Doelen Week Berghem bij u thuis opgehaald.
 • Of u brengt de envelop met het invulformulier en eventueel contant geld naar één van de drie inzamelpunten in Berghem.

Waar en wanneer kunt u de envelop inleveren?

Op 9 tot en met 15 september 2024 staan er op verschillende locaties in Berghem (waaronder de Berchplaets) tijdens openingstijden herkenbare “collectebussen” van de Goede Doelen Week Berghem.

Hoe kunt u digitaal of via bankoverschrijving een bijdrage leveren?

 • In de brief die u in de week van 2 september ontvangt staat een QR-code. Als u deze scant met uw smartphone, komt u meteen op de doneersite. Of ga naar de doneer pagina van onze website. Ook digitaal kunt u dit jaar zelf kiezen hoe u wilt dat het gedoneerde bedrag over de verschillende goede doelen verdeeld wordt.
 • U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overmaken op NL86 RABO 0371 0126 43 ten name van Stichting Goede Doelen Week Berghem. Onder vermelding van Donatie GDW Berghem 2024. Uw bijdrage verdelen wij vervolgens naar rato over de fondsen.

Waarom werken de goede doelen samen?

 • Door samen te werken, zetten vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle goede doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten van Berghem.
 • Met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant de enveloppen komt halen, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.
 • Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Berghem minder collectanten aan de deur.

Hoe wordt de opbrengst verdeeld?

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals door u aangegeven op de invullijst of de online doneerpagina. De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale en social media en op onze website.

Zijn alle aangesloten goede doelen erkend?

Jazeker, alle goede doelen beschikken over de CBF-keurmerk.

Wie kan ik aan de deur verwachten?

Tijdens de Goede Doelen Week Berghem worden de donatie-enveloppen bezorgd en afgehaald door onze vrijwilligers. 

Naast de jaarlijkse Goede Doelen Week waarin de 15 deelnemende goede doelen vertegenwoordigd zijn bestaat er ook donateurswerving. In het wervingsrooster zie je of je op dat moment een donateurswerver voor de deur kunt verwachten.

Goede doelen die wel een CBF-Erkenning hebben maar niet zijn aangesloten bij de Goede Doelen Week Berghem houden vaak hun eigen collecte. In het collecterooster kun je deze collectes vinden.

Wat is het verschil?

 • Donateurs gaan een overeenkomst aan met een goed doel door maandelijks een vast bedrag te doneren
 • Tijdens de collecteweek en de Goede Doelen Week Berghem kunt u eenmalig (anoniem) een gift doen

Kan ik de stichting helpen?

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie. Daarnaast zijn wij in aanloop naar de Goede Doelen Week altijd op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Ook helpen? Mail ons.

In september 2024 organiseren we weer een nieuwe GDW Berghem. Sponsor of vrijwilliger worden? Mail ons