Op 29 maart hebben we afscheid genomen van Ellie de Groot. Ellie is vanaf de oprichting van Stichting Goede Doelen Week Berghem betrokken geweest als secretaris. Tijdens onze algemene ledenvergadering hebben we Ellie hartelijk bedankt voor haar bijdrage en inzet de afgelopen jaren.

Ellie draagt het secretariaat over aan Maurice van Reijsen die tijdens de algemene ledenvergadering is verkozen tot nieuwe secretaris. Wij wensen Maurice veel succes met zijn nieuwe functie.